دانلود پاورپوینت شیوه مدیریت منابع انسانی جهت رشته مدیریت در قالب ۹۵ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مدیریت گاه تکیه بر تولید و زمانی تکیه بر سازمان و کالبد سازمانی داشته است. امروزه تاکید و تمرکز آن بر منابع انسانی سازمان و نقش آنها در فرایند تولید است. مدیریت منابع انسانی رشته پنهان آشکار مجموعه فعالیت هایی است که حیات سازمانی یک مجموعه را شکل می دهد، پیش و پس می برد، و با اثرگذاری بر عوامل پیرامونی و تاثیرپذیری از آن، موفقیت یا شکست سازمان را موجب می شود. پرداختن به همه ابعاد مدیریت انسانی در این مقال ممکن نیست. اما آگاهی از سرنوشت و شیوه شکل گیری این شاخه از مدیریت که در جوامعی نظیر جامعه ما از اقبال چندانی برخوردار نیست، می تواند مدیران را در شناخت پایه های سازمانی واحدهای خود و حفظ و نگهداری شایسته و بایسته آنها یاری دهد. در این مختصر، چکیدهای از مدیریت منابع انسانی و سیر تکاملی آن ارائه می شود و تاثیر وقایع مختلف تاریخی بر نقش امروزی این شاخه از مدیریت مورد توجه قرار می گیرد. موفقیت یک سازمان به ترکیب موثری از ماشین، پول، مواد و منابع انسانی به منظور دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت موسسه بستگی دارد. حوزههای تخصصی به دلیل منحصر به فرد بودن، پیچیدگی و تنوع عرصههای فعالیت، به سمت به حداکثر رساندن منافع بالقوه از اجزای اساسی متعدد، روی آورده اند. مدیریت مواد، روشهایی را برای بهینه سازی بکارگیری و پردازش مواد اساسی ارائه می دهد. مدیریت تولید با تولید سر و کار دارد و طراحی کارامد مواد را ارائه می دهد. و بالاخره مدیریت منابع انسانی، برنامه هایی را برای بهینه سازی ظرفیتهای انسانی به منظور تحقق اهداف فرد و سازمان، ارائه می دهد. مدیریت منابع انسانی یک حوزه تخصصی است که تلاش می کند برنامه ها سیاست ها و فعالیت هایی را برای بالا بردن رضایتمندی از نیازها، اهداف و اهداف نهایی در فرد و سازمان، ارائه دهد.

 

 


فهرست مطالب
تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران
سیر تحول و تطور مدیریت منابع انسانی
ضرورت و اهميت مدیریت منابع انسانی
اهداف مدیریت منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی
مقایسه فرهنگ سازمانی
وظایف عمده اجرایی مدیریت منابع انسانی
ارتباط نوع مدیریت منابع و مراحل عمر سازمان
تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی
روشهای تجزیه و تحلیل مشاغل
وظایف مدیریت منابع انسانی
بهبود و پرورش نیروی انسانی
تحقیقات در زمینه منابع انسانی
اهداف برنامه ریزی نیروی انسانی
متغیر های شغلی اثر گذار بر برنامه ریزی نیروی انسانی
مفروضات اصلی در جامعه پذیری کارکنان
روشهای جامعه پذیری کارکنان با سازمان